top of page
Computers

Arkivia

Moderne arkivplan og internkontroll

Vi er nå i sluttfasen av utviklingen av en ny løsning for arkivplan og internkontroll jamfør Arkivforskriftens § 4. Arkivia er utviklet på samme lest og teknologi som Sureway.


Med Arkivia utarbeider du dokumentasjon for alle arkivserier - På samme måte som i Sureway får du automatisk arkivinstrukser for saksbehandlere slik at disse har alt i ett dokument.


Videre automatiserer og publiserer Arkivia informasjon til borgere om hva som arkiveres for fremtiden.

Arkivia er bygd opp med strukturerte data som gir unike muligheter for utnyttelse av all data som legges inn, blant annet kan alle data du legger enkelt søkes opp slik at du finner fram til hva som er lagret i de enkelte arkiv, hvor der forefinnes og hvem som er ansvarlig.

Også arkiv er omfattet av GDPR og vi anser det som en stor fordel å kunne ha både Sureway og Arkivia, både fordi systemene fungerer likt og fordi de henger sammen rent faglig.

Arkivia: About

Kontakt oss

Takk for innsendingen din!

Man Hands On Keyboard
Arkivia: Contact
bottom of page