top of page

Personvernfeller i kraftselskap

Et prosjekt hos Hålogaland Kraft har funnet en fornuftig løsning på utfordringer som alle kraftselskap har. Kraftselskap behandler store...

Slik utarbeider du protokoller

Se video om hvordan du utarbeider protokoller, punkt for punkt. Videoen er brukt av mange og forklarer det hele på en enkel måte.

Blogg: Blog2
bottom of page