top of page

Personvern i kraftselskap

Em fornuftig løsning for alle kraftselskap

Typing

Utfordringen

Kraftselskap behandler store mengder personopplysninger som kan deles opp i hundrevis av protokoller som er umulig å vedlikeholde, det er fare for at personopplysningene flyter fritt mellom nettdrift og kraftsalg, noe som er ulovlig og kan gi store bøter og det skal utarbeides og publiseres personvernerklæringer som i detalj forteller kunder hvilke- og hvordan opplysningene behandles.

Samarbeidsprosjekt med Hålogaland kraft

Sammen med Hålogaland Kraft har vi, via et samarbeidsprosjekt, utviklet en løsning som løser utfordringene og som kan benyttes av alle kraftselskap, også de som ikke har krav om funksjonelt skille.


Les om prosjektet her.

30704512_1635827163165528_11154451876450
Computer Store

Få tilgang til løsningen

Vi kan nå tilby en konto i Sureway som inkluderer protokollene som ble utviklet i prosjektet sammen med Hålogaland Kraft. Løsningen har en inndeling som sikrer funksjonelt skille og et automatisert løsning for personvernerklæringer, som også kan publiseres på websidene og i e-poster.

Priser for kraftselskap

Sureway koster følgende per selskap, inkludert de pre-utfylte protokollene fra prosjektet med Hålogaland Kraft:

Nettselskap: 975 per måned

Kraftsalgsselskap: 975,- per måned

Produksjonsselskap: 975,- per måned

Bredband: 975,- per måned

Morselskap/HR: 975,- per måned

Andre: 975,- per måned.

I tillegg kommer 15000 i etablering (engangsavgift).

Dersom dere vil ha lastet opp deres egne protokoller tar vi en liten avgift, basert på mengde og format på deres maler.

Publisrring.png
For kraftselskap: Services

Inndeling av protokoller

I prosjektet med Hålogaland kraft kom vi fram til at det til sammen var behov for ca 30 protokoller for å dekke alle behandlingene som selskapet gjør. For å sikre funksjonelt og selskapsmessig skille ble en del av behandlingene lagt inn hos alle selskapene. Nå kan dere få tilgang på samme løsning. For kraftselskap med under 10 000 kunder kan vi organisere det enda enklere for dere. Vi kan også laste opp protokoller dere selv har utarbeidet, i tillegg til de vi tilbyr.


Les om prosjektet hos HLK her.

For kraftselskap: Clients

Nett

1. Planlegging og utbygging av nett

2. Tilknytning og etablering av kunde

3. Måleravlesning

4. Drift og vedlikehold av nettet

5. Graving og arbeid nær nettanlegg

6. Søknad om fritak for AMS

7. Fakturering av kunde

8. Innfordring

9. Mottak av e-post

10. Mottak av telefon

11. Mottak av brevpost

12. Kameraovervåkning

13. Bruk av sosiale medier

14. Anskaffelser

15. Bruk av innleid personale

16. Besøksregistrering

17. Det lokale eltilsyn

Kraftsalg

1. Markedsføring mot eksisterende kunder
2. Markedsføring mot nye og tidligere kunder
3. Fakturering av kunde
4. Innfordring
5. Mottak av e-post
6. Mottak av telefon
7. Mottak av brevpost
8. Kameraovervåkning
9. Bruk av sosiale medier
10. Anskaffelser
11. Bruk av innleid personale
12. Besøksregistrering

Produksjon

1. Planlegging og utbygging av produksjonsanlegg
2. Drift og vedlikehold av produksjonsanlegg
3. Mottak av e-post
4. Mottak av telefon
5. Mottak av brevpost
6. Kameraovervåkning
8. Bruk av sosiale medier
9. Anskaffelser
10. Bruk av innleid personale
11. Besøksregistrering

HR

1. Tilsetting
2. Arbeidsforholdet
3. Avslutning av arbeidsforholdet
4. Bruk av bilder og kontaktopplysninger på websider
5. Kameraovervåkning av ansatte
6. Overvåkning av ansattes mobiltelefon
7. Tilgang til IKT systemer
8. Bruk av yrkeskjøretøy

Bredband

1. Planlegging og utbygging av bredband
2. Drift og vedlikehold av Bredband
3. Etablering av kunde og drift av kundeforholdet
4. Fakturering
5. Innfordring
6. Mottak av e-post
7. Mottak av telefon
8. Mottak av brevpost
9. Kameraovervåkning
10. Bruk av sosiale medier
11. Anskaffelser
12. Bruk av innleid personale
13. Besøksregistrering

Kontakt oss

+4795483408 eller +4748193124

Takk for innsendingen din!

For kraftselskap: Contact
bottom of page