top of page
Business Partners at Work

Om oss

Sureway er eid av selskapet CoverYa AS fra Harstad. CoverYa AS er søsterselskap til Whatif AS. Vi leverte vår første webløsning i 2011 og har siden utviklet en rekke produkter og løsninger som benyttes i privat og offentlig sektor.
Vi har hovedkontor i Harstad, med utviklingsavdelinger i Litauen og på Sri Lanka.

Om oss: About

The Team

Vi liker det vi gjør for dere

Om oss: Team

Ståle Olsen

Daglig leder

Ståle styrer bedriften og har vært med siden starten. Han har ledet utviklingsarbeidet- og er i tillegg en svært erfaren rådgiver.

Monika Kampen

Personvernrådgiver

Monika har hovedansvar for oppfølging av eksiterende kunder, samt administrasjon av kundeforhold. Hun er også er erfaren administrator og rådgiver innen personvern.

Bjørn Nilsen

Personvernrådgiver

Bjørn har hovedansvar for virksomhetene vi er personvernombud fog, og kan det aller meste av det som våre kunder vil vite.

Kjetil Odin Johnsen

Arbeidende styreleder

Kjetil er gründer og bistår både i produktutvikling og rådgivning, samt at han har ansvar for nye produkter, så som Arkivia.

International

Vi leverer nå Sureway til Litauen, på Litauisk. Vi kan også levere på engelsk og andre språk, også i kombinasjon med norsk. Leder for internasjonal avdeling er Kjetil Odin Johnsen. Vårt salgskontor i Litauen håndteres av www.bsas.lt

Om oss: About

Kontakt oss

+4795483408 eller +4748193124

Takk for innsendingen din!

Om oss: Contact
bottom of page