top of page

Brukervennlig, moderne og transparent personvern

Sureway gjør det svært mye enklere for dere.

DPIA.png
Business Woman
30704512_1635827163165528_11154451876450

Sureway Original

Sureway (personvernappen) er markedsledende digitale løsning for GDPR og leveres med smarte funksjoner for protokoller, risikovurderinger, personvernerklæringer, instrukser for ansatte personvernbrudd, søk, databehandleravtaler etc. Løsningen er brukervennlig - alle forstår hva som skal gjøres.

Inkludert protokoller

Vi kan nå tilby leveranse av Sureway inkludert pre-utfylte protokoller. Vi har 180 protokoller for kommuner og vel 30 for kraftselskap. I tillegg har vi vel 25 protokoller som passer alle typer virksomheter.

Vi kan laste opp deres protokoller

Vi kan enkelt laste opp protokoller dere har i Excel direkte opp i Sureway slik at du kan få del i alle mulighetene som løsningen gir. Du kan også velge en miks mellom våre protokoller og deres egne.

Hjem: Services
stefan-stefancik-257625-unsplash.jpg

Erfaring og kunnskap

Sureway (personvernappen) benyttes av 90 kommuner, sykehus, sjømatbedrifter, kraftselskap, høgskoler etc. i Norge og i Litauen. 

Vi har opparbeidet oss en unik erfaring på personvern som mange benytter, så som til DPIA, protokoller, risikovurdering, personvernerklæringer etc.

Kunder hos oss får rask oppfølging og vi har fri support.

Hjem: About

Nøkkelfunksjoner i Sureway

Protokoller på den intuitive måten

I Sureway får du tilgang på maler for protokoller som gjør utfyllingen intuitiv og rask. Fungerer så enkelt at alle i virksomhetene kan bidra, ikke minst de som har kunnskap om behandlingene.

Enkel og funksjonell risikovurdering

I Sureway får dere tilgang på sjekkliste for både teknisk og organisatorisk sikkerhet, der dere tagger inn de tiltak dere har iverksatt og vurderer om det er behov for flere.

Genererer personvernerklæringer

I Sureway produseres det automatisk en personvernerklæring for hver behandling. Du kan også slå sammen flere behandlinger til en erklæring

Publiserer personvernerklæringene

Med Sureway kan du publisere alle personvernerklæringene og linke dem til deres webside, e-poster etc. Løsningen er hyperenkel og du kan tilpasse budskapet til borgere og kunder.

Generer instrukser for ansatte

Sureway generere automatisk en instruks per behandling. På toppen av denne kan dere legge inn generelle GDPR regler slik at dere har alt i et dokument. Kan brukes i alle kvalitetssystem.

Alle databehandleravtalene på ett sted

I Sureway registreres alle databehandlere og dere kan laste opp avtalene slik at dere har dem på ett sted. Vi har en egen sjekkliste du kan bruke for å sjekke om avtalene er ok.

Søk opp personopplysningene

Moderne teknologi gir deg muligheter. I Sureway benytter vi strukturerte data, noe som gjør at du kan søke opp hvor opplysninger er lagret, noe som forenkler arbeidet ved innsyn svært mye.

DPIA

Med vår sjekkliste for personvernkonsekvenser kan dere vurdere om behandlingene har for store konsekvenser for folks friheter og/eller rettigheter.

Hjem: Careers

Noen av våre kunder

Passer for alle bransjer

D3.png

Trigger AS, Isurvey AS, Helgelandssykehuset, Universitetssykehuset i Nord Norge, Reno-Vest, Mørenett, Lindås kommune,Tana kommune, Skaun kommune, Lenvik kommune, Berg kommune, Nord Fron kommune, Lesja kommune, Dovre kommune, NLA høgskolen, Frogn kommune, Tromsprodukt, Karlsøy kommune, Tysfjord kommune, Kvæfjord kommune, Luostejok kraftlag, Attende AS, Kautokeino kommune, Vevelstad kommune, Vega kommune, Sømna kommune, Brønnøy kommune, Sørreisa kommune, Sokndal kommune, Lavangen kommune, Agder Energi, Istad AS, Nordlandssykehuset, Alta kraftlag, Vega kommune, Bodø Energi, Nord Trøndelag Energi, Den samiske høgskolen, Flakstad kommune, Vågan kommune, Bindal kommune, Lødingen kommune, Dyrøy kommune, Alta kommune, Lofotkraft, Varanger kraft, Bardu kommune, Finnmark fylkeskommune, Skånland kommune, Tromsø kommune, Luster kommune, Røst kommune, Hattfjelldal kommune, Grane kommune, Sortland kommune, Målselv kommune, Lurøy kommune, Hadsel kommune, Hamarøy kommune, Hemnes kommune, Frøya kommune, Bø kommune, Salangen kommune, Loppa kommune, Vadsø kommune, Lebesby kommune, Sør Varanger kommune, Harstad folkehøgskole, Acos AS, Flå kommune, Nes kommune, Gol kommune, Hemsedal kommune, Ål kommune, Hol kommune, Molde kommune, Rauma kommune, Midsund kommune, Aukra kommune, Vestnes kommune, Bykle kommune, Valle kommune, Evje og Hornes kommune, Wilsgård fiskeoppdrett AS, Nergård havfiske AS, Berama AS, Finnsnes Dykk og Anlegg AS, Ballangen Sjøfarm AS, HK Data AS, Risa AS, Aktiva AS, Bodø Industrier AS.

Hjem: About

Andre løsninger og tjenester fra oss

live.png

Whatif ROS analyseverktøy

Noen behandlinger krever at det gjøres ytterligere risikoanalyser. I vårt ROS analyseverktøy Whatif har vi utviklet en GDPR pakke som inkluderer klare-til-bruk moduler for, blant annet: velferdsteknologi, anskaffelse av ny programvare, kameraovervåkning, skyløsninger, serverløsning etc.

Business Brainstorm

GDPR øvelser med ExerCrises

Noen ganger går det galt og da er det godt å være beredt. Med vårt øvingsverktøy ExerCrises kan dere teste ut beredskapen for GDPR og andre hendelser. VI har egen egen GDPR pakke med klare-til-bruk øvelser, samt at dere enkelt kan lage egne øvelser.

Laptop Keyboard

Arkivia - en moderne arkivplan

Vi er nå i sluttfasen av utviklingen av en ny løsning for arkivplan og internkontroll jamfør Arkivforskriftens § 4. Arkivia er utviklet på samme lest og teknologi som Sureway. Med Arkivia utarbeider du dokumentasjon for alle arkivserier - På samme måte som i Sureway får du automatisk arkivinstrukser for saksbehandlere slik at disse har alt i ett dokument.

Glass Conference Room

Kurs, bistand og personvernombud

Vi leverer en rekke tjenester til våre kunder, så som kurs i GDPR, start-møter, bistand ved personvernbrudd etc.. Vi er også personvernombud for en rekke kommuner og har kapasitet til noen til. Vår kompetanse er bygd på den erfaringen vi har via våre kunder og ekspertise vi har bygget opp gjennom 2 års arbeid med personvern.

Hjem: Services

Kontakt oss

+4795483408 eller +4748193124

Takk for innsendingen din!

Man Hands On Keyboard
Hjem: Contact
Hjem: Blog Feed

Personvern i CoverYa AS

Bruk av Cookies

Vårt nettsted bruker informasjonskapsler. En informasjonskapsel er et dataelement som et nettsted sender til nettleseren din, og som kan lagres på datamaskinen.

Personvernerklæringer

Les personvernerklæringer for alle våre produkter her. Det kan fungere på samme måte for dere.

Hjem: Projects
bottom of page