Protokollbibliotek for kraftselskap

Vi utvikler nå et protokollbibliotek for kraftselskap (se liste under) - som kan benyttes av alle kraftselskapene i Norge. Vi kan allerede levere mange av protokollene slik at dere kan gå i gang med kvalitetssikringen. Protokollene kan (anbefales) benyttes sammen/i Personvernappen. Vi kan også levere protokollene som Excel-filer for de som foretrekker det.

Protokollene er bygd opp slik Energi Norge har delt opp behandlinger for lovpålagte tjenestene. I tillegg inkluderer biblioteket behandlinger som omfatter ansatte og noen kommersielle tjenester.

 

Ansatte

  1. Ansatte på websiden

  2. Tilsetting

  3. Arbeidsforholdet

  4. Avslutning av arbeidsforholdet

  5. Permisjonspenger: svangerskap, fødsel og adopsjon 

  6. Adgangskontroll til IKT systemer

  7. Flåtestyring yrkesbiler

  8. Ansattes mobiltelefon

  9. Overvåkning av ansattes mobiltelefon (bruk av mobile device management)

Felles for alle avdelinger

1. Mottak av e-post

2. Mottak av telefon

3. Mottak av brevpost

4. Besøksprotokoll

5. Bruk av sosiale medier

6. Kameraovervåkning

7. Anskaffelser

8. Kundekartotek for eksisterende kunder eller tjenestemottakere

Administrere kundeforhold

1. Etablere ny kunde (Kontaktinformasjon, netttilknytning, avtaletype)
2. Behandling av søknader om fritak fra AMS måler
3. Endringer i kontaktinformasjon, returpost
4. Henvendelser fra eksisterende kunder
5. Endring av strømavtale (Etter kundens ønske, ved utløp av fastpriskontrakt mv)
6. Stenge strøm til abonnenter - manglende betaling)
7. Opphør av kundeforhold (Dødsfall, konkurs, flytting, eierskifte/overtagelsem oppkjøp/fusjon)

Måling, avregning og fakturering

1. Måleravlesning
2. Fakturering av kunde
3. Innfordring
4. Kompensasjon strømbrudd

Teknisk drift og kundestøtte

1. Mottak av melding /registrering av jordfeil mv
2. Befaring
3. Feilsøkingsprosesser (uthenting og distribusjon av informasjon)
4. Feilretting på distribusjonsnettet (initiert fra driftssentral) - Rette feil i stømforsyningen
5. Varsling om utkobling/feil
6. Fakturere person/firma som har skadet strømnettet og er erstatningspliktig.
7. Nettovervåkning - melding av driftsfeil
8. Drift av kraftstasjoner med tilhørende anlegg

Markedsføring

1. Markedsføring overfor nye kunder
2. Markedsføring overfor eksisterende kunder
3. Markedsføring mot tidligere kunder

Planlegge og bygge ut eller endre nettstruktur

1. Kontakt/avklaring grunneiere
2. Kontakt/avklaring aktuelle kunder
3. Kontakt installatører
4. Tilknytning til nett
5. Erstatning grunneiere
6. Installasjon av AMS måler

Det lokale el-tilsyn (DLE)

1. Utøvelse av tilsynet (booking, tilsyn og rapport og oppfølging)

Kommersielle behandlinger

1. Krafthandel
2. Utbygging av bredbånd
3. Drift av bredbånd
4. Markedsføring til nye kraftkunder

Kontakt oss

+4795483408 eller +4748193124

 

©2018 by Sureway AS