top of page
Computer Circuit Board

Sikkerhet og teknologi

Sureway er en skyløsning med høyeste sikkerhet, inkludert kryptert lagring og trafikk. Vi benytter AWS (Amazon web service).


Løsningen er utviklet i moderne serverless teknologi, noe som gjør at vi raskt kan endre og tilpasse løsningen etter behov. 

Vi er eneste GDPR løsning med strukturerte data, noe som gjør at vi kan automatisere det som andre må gjøre manuelt.

Sikkerhet: About
bottom of page