top of page

Protokollbibliotek for systemer

Mange bruker både behandlinger og systemer for å utarbeide protokoller. Systemer egner seg godt nå opplysningene og personene som behandles er de samme og hele jobben gjøres av samme programvare. Vi utvikler derfor et eget protokollbibliotek for systemer som dere kan få lastet opp på deres konto i Sureway.

Listen nedenfor er det vi kan levere per i dag.

Systembibliotek: Clients
Client 4

Interne behandlinger/økonomi

1. Visma lønn

2. Visma. Net Expense

3. Visma Unique

4. Agresso Økonomi

5. MinWinTid- timeregistreringssystem

6. Visma HRM lønn

7. ISY proaktiv

8. Office 365

9. Sofie

10. KOSS

11. Komtek

12. EVA – elektronisk valg

13. ESA - Ephorte

14.  Public 360

14. GAT Visma

15. BraArkiv

Client 1

Informasjonssikkerhet

1. Feide

2. Risk Manager

3. DSB - CIM (krisehåndtering)

4. Meddommerregister

Client 7

Kultursektoren

1. DM booking
2. SpeedAdmin
3. BookUP –Utleiesystem
4. Bibliofil
5. Micromarc
6. Tidemann biblioteksystem

Client 8

Barn og unge

1. ACOS Barnevern
2. Visma Familia
3. IST barnehage 
4. Bildebank barnehage
5. Visma Flyt PPT
6. Visma flyt skole
7. Conexus engage og insight (tidligere PULS)

Client 3

Landbruk og skogbruk

1. Hjorteviltregister
2. TRBOnet (brøytebiloversikt)

Client 5

Bolig og eiendom

1. Matrikkelen
2. GISLINE

Client 6

Helse og omsorg

1. Visma profil omsorg

2. Legevakt.no

3. SYSVAK

4. ProMed

5. System-X

6. Medilink

7. CosDoc (Acos)

8. MinVakt

9. Melin Medical AS

10. LIMS in a box

11. Spirare

12. Health Tech

13. WinMed

Client 4

Flyktning og integrering

1. Visma Flyktning

2. NIR – Nasjonalt introduksjonsregister

Client 1

NAV

1. ACOS sosial

2. Socio

Client 6

Andre kommunale tjenester

1. Blabla

Kontakt oss

+4795483408 eller +4748193124

Takk for innsendingen din!

Systembibliotek: Contact
bottom of page