top of page

Whatif

ROS analyser som alle kan og alle forstår

Vi har siden 2011 levert en svært moderne og brukervennlig webløsning for risiko og sårbarhetsanalyser. Whatif brukes av kommuner, kraftselskap, sykehus, oppdrett etc. for ulike tema som IT sikkerhet, beredskap etc.

GDPR ROS-PAKKE

Vi har nå utviklet en egen Whatif GDPR pakke som inkluderer klare-til-bruk moduler for:

 • Tilgangskontroll

 • Personvernkonsekvenser

 • Generell IKT sikkerhet

 • Klassifisering

 • Bruk av skytjenester

 • Serverløsning

 • Anskaffelse av ny programvare

 • Kameraovervåkning

 • Bruk av sosiale medier

 • Kameraovervåkning av hviletid i barnehagen

 • Bruk av velferdsteknologi


Ta gjerne kontakt for en presentasjon.

Whatif: About

Kontakt oss

Takk for innsendingen din!

Man Hands On Keyboard
Whatif: Contact
bottom of page